รับสั่งทำ ฮีตเตอร์ เตาอบทุกชนิด

Heater

- รับสั่งทำ ฮีตเตอร์ เตาอบทุกชนิด- จำหน่ายลวด ฮิตเตอร์ แบนและกลม อุณหภูมิสูง คุณภาพดี จากต่างประเทศ
- พัน, ดัด, ฮิตเตอร์ ตามแบบสำหรัับเตาอุตสาหกรรม
 

Heater 

- รับสั่งทำ ฮีตเตอร์ เตาอบทุกชนิด- จำหน่ายลวด ฮิตเตอร์ แบนและกลม อุณหภูมิสูง คุณภาพดี จากต่างประเทศ
- พัน, ดัด, ฮิตเตอร์ ตามแบบสำหรัับเตาอุตสาหกรรม
 
 

 

ฮิตเตอร์จุ่ม

ฮิตเตอร์ครีบ

ฮิตเตอร์แผ่น

ฮิตเตอร์ต้มน้ำ

ฮิตเตอร์เส้นดัด

ฮิตเตอร์ทองเหลือง

ฮิตเตอร์แผ่นรัด

 

 

 

 

ฮิตเตอร์ครีบ

ฮิตเตอร์แผ่นรัดข้อ

ฮิตเตอร์ขด

ฮิตเตอร์ตัวยู

ฮิตเตอร์เส้นดัด

  

ฮิตเตอร์อินฟราเรด (Heater Infrared)
 

 

 

ฮิตเตอร์ลมร้อน เหมาะสำหรับใช้ภายในห้อง สามารถเสียบปล้๊กใช้ได้เลย  

 


 
Visitors: 39,306