เตาหลอมอลูมิเนียม เตาอบ แห้ง เตาอบลมร้อน

Service#3

Furnace-Oven,Heater,Insulation,Controller,& Accessories   

      

Crucible Aluminium furnace                                          Oven temp.200-300 C

     เตาหลอมอลูมิเนียมมีขนาดเบ้าหลอม 350,500              เตาอบ แห้ง  เตาอบลมร้อน  อุณหภูมิ200-300 องศา

 

Visitors: 39,306